Werkwijze

Elk project en elke opdrachtgever is anders. Daarom stellen we per project in onderling overleg vast wat de beste werkwijze zal zijn. Het gaat ons om maatwerk én een fijne samenwerking.

Heeft u een duidelijk omlijnde vraag dan stellen we samen een gestructureerd plan op met een heldere planning.

Heeft u het gevoel dat er het een en ander verbeterd kan worden aan uw communicatieuitingen maar u weet niet precies wat, dan volgen we een andere route:

Werkwijze inspirerenWerkwijze creerenWerkwijze analyserenWerkwijze implementerenWerkwijze continueren

Designvisie

Als de klantvraag niet duidelijk is dan beginnen we allereerst met een goed gesprek: we organiseren een bijeenkomst waarbij de opdrachtgever en Kaaiman zo open mogelijk praten over de organisatie, haar medewerkers, klanten, markt, ambities en alles wat verder relevant is.

Wij gaan met de informatie aan de slag, verzamelen ideeën, beelden en maken schetsen. Hieruit stellen we een designvisie samen die we presenteren aan onze opdrachtgever. Op basis hiervan nemen we samen een besluit over de uiteindelijke ontwerprichting.

Concept en ontwerp

Welke werkwijze we ook volgen, het resulteert altijd in een ontwerp/designvisie, een concept.

Daarna is functionaliteit bepalend voor de kwaliteit van een designoplossing: Dat wil zeggen: het dient de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen, de uitstraling te versterken en het moet met dezelfde visuele impact gebruikt kunnen worden op gebouwen, auto's, stands, briefpapier, visitekaartjes, websites en nieuwsbrieven.

Na goedkeuring van het concept volgt de ontwerpfase, waarin het concept wordt verfijnd. Ten slotte wordt het vertaald naar concrete toepassingen.

Tijdige reflectie op de ontwikkelde uitingen i.c.m. de uitgestippelde koers van de organisatie zorgt voor een optimale dynamische vormgeving.